С Ъ О Б Щ Е Н И Е Професионална търговска гимназия гр. Бургас в качеството си на бенефициент по