Професионална търговска гимназия победи в играта с награди "ХИЛЯДИ ДЪРВЕТА ЗА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИ
На международното състезание по информатика и компютърна грамотност „Бобър“, което бе пр
ГЛАСУВАЙТЕ!Професионална търговска гимназия се включва в играта "Хиляди дървета за децата на Бъ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е              Учениците