Уважаеми ученици, Държавният изпит по теория на професията и специалността за придобиване на тр
Уважаеми ученици и родители, тържественото откриване на новата учебна година 2016/2017 ще се състои
СЪОБЩЕНИЕНа 13 септември 2016 г. /вторник/ от 18:00 часа ще се проведе родителска среща по паралелки
списък VІІІ "а" классписък VІІІ "б" классписък VІІІ "в" классписъ