Изключителен успех!Станислав Христов от XII г клас бе част от националния отбор , който пр
СЪОБЩЕНИЕЗаявленията на зрелостниците за допускане до държавни зрелостни изпити,  сесия август-
София се превърна в световна дигитална столица, организирайки десетия юбилеен форум за иновации в Ев
СъобщениеВръчването на дипломите на випуск 2018 ще бъде на 20 юни от 17.00 ч.в културен център Морск
С Ъ О Б Щ Е Н И Е    Зрелостниците желаещи да се запознаят със своите оценени изпитни
иновативно училище

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

epale