Уважаеми ученици и родители, тържественото откриване на новата учебна 2017/2018 година ще
УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
С Ъ О Б Щ Е Н И Е             УВАЖАЕМИ Р
Във връзка с предстоящото пътуване до Португалия,моля, да се уверите, че вашите паспорти/лични карти