СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 
Уважаеми ученици и родители, тържественото откриване на новата учебна 2018/2019 година ще се съ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  На 10 септември 2018 г. /понеделник/ от 18:00 часа щ
иновативно училище

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

epale