В чест на 110 години от основаването на гимназията, се организира ученическо състезание за „Иновативни бизнес идеи”
Държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация
Провеждане на родителска среща за VIII клас
Откриване на учебната 2015/2016 година
Обява за попълване на паралелки с ученици за учебната 2015/2016 година