Днес, 15 август 2016 г. инж. Виолета Илиева – началник на Регионално управление по образование