СЪОБЩЕНИЕ - срокове и документи за отпускане на стипендии за ВТОРИ учебен срок на 2015/2016 година
Националното състезание „Най-добрата бизнес идея“
Срок за подаване на заявление за държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация тези, които са придобили право да положат държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация преди учебната 2015/2016година
Отборът на Търговска гимназия завоюва първо място в състезание на английски език
Участие на ученици от Търговска гимназия – Бургас в конкурс по превод за училищата в Европейския съюз