телефон
056 846 087
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Официален сайт на Професионална Търговска Гимназия гр. Бургас
Новини
Начало / Назад
"Ателие за проучване на испанският опит за ползите от дуалното обучение и практиката в реална чуждоезикова работна среда" – програма Еразъм +, ОП ЦРЧР

Професионална търговска гимназия гр. Бургас в качеството си на партньор на Хоризонт ПроКонсулт ЕООД, която е бенефициент по проект № 2017-1-BG01-KA102-03577 4, "Ателие за проучване на испанският опит за ползите от дуалното обучение и практиката в реална чуждоезикова работна среда" –  програма Еразъм +, ОП ЦРЧР

През месец юли 2018 година  гимназията оъществи настоящият проект, предизвикан от  необходимостта професионалното образование и обучение в България да се подобри и да се повиши неговото качество. Съблюдавайки Европейската референтна рамка, стратегията за развитие 2020 и тази за учене през целият живот, чрез проекта се създаде връзка между професионалното образование и бизнеса, което е от първостепенно значение.

Участниците в проекта бяха подбрани след одобрението на проекта спрямо предварително определени критерии за селекция.

В двуседмичната мобилност взеха участие 20 ученици от XI клас на Професионална търговска гимназия – Бургас от различни специалности, както и ученици от търговски гимназии и такива с икономическа професионална насоченост от гр. Варна и гр. Ямбол. Учениците бяха придружени от г-н Чепов и г-жа Бакалова.

Същите бяха разпределени, по предварително заявени техни интереси, в различни  фирми в гр. Сарагоса.

Чрез реализирането на този проект, учениците имаха възможност да се потопят в реална работна среда, да опознаят испанските културни ценности и бизнес правила. През почивните си дни те имаха възможност да посетят гр. Барселона и гр. Валенсия, което допринесе за обогатяване на техните исторически и културни знания за Испания, срещнаха нови приятели, пребориха се с езиковата бариера.

Тъй като дуалният модел и практиката на обучение в реална работна среда са вече добре разпространени в Испания в съответствие с немският модел, проектът имаше за цел да проучи как интегрираната в учебният процес практика в реална работна среда спомага за повишаване на качеството в образованието и как допринася за стопяване на несъответствието в компетенциите при завършване на обучение и започване на работа, както и за намаляване на младежката безработица. Всички участници получиха сертификат Европас мобилност.

Проектът постави конкретни и измерими цели в съответствие с целите и приоритети на програма „Еразъм+” в областта на ПОО.

Проектът позволява да се гарантира прозрачност и признаване по европейски стандарт на нови знания и умения в областта на търговията и маркетинга, като това ще бъде предпоставка за повишена конкурентноспособност и адаптивност на учащите към работният пазар. В резултат на изпълнението на проектните дейности бе постигнато усъвършенстване на основни професионални умения при участниците, стимулиране придобиването на осъзнато европейско самочувствие, активно гражданство, както и по-доброто усвояване на професията при целевите групи учащи. Освен това, проектът  стимулира придобиването на визия на европейско ниво при методите на преподаване, развитието на политиките относно дуалното обучение в България и допринесе за повишаване на капацитета и привлекателността на учебните заведения, като насърчи цялостно интереса към професионалното образование.  По този начин се насърчи също и обмена на добри практики и опит в сферата на ПОО и дуалното обучение и  се стимулира трансферът на опит и похвати в тази област.

Чрез реализирането на проекта  беше осъществено сътрудничество на международно ниво, което се очаква да доведе до нови партньорства и проекти, както и включването на местни власти и бизнес партньори в бъдещи подобни инициативи.

За връзка с нас:
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Директор: тел./факс: 056846089; Канцелария: тел.: 056846087
e-mail: ptg-burgasemailtg-bs.com