телефон
056 846 087
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Официален сайт на Професионална Търговска Гимназия гр. Бургас
Новини
Начало / Назад
Информация за зрелостници - запознаване с реценцензиите на изпитните работи от държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Оценките от изпитните работи на държавния изпит по теория ще можете да научите от класните си ръководители или от зам.директор по УПД г-жа Ламбринова на 14.06.2017г.

На 15.06.2017г. (четвъртък ) за времето от 9:30 часа до 16:00 часа в стаята на зам.директорите можете да се запознаете с рецензиите на изпитните си работи от държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация. 

При желание от ваша страна до 16.06.2017г. подайте заявление за вписване в дипломата за средно образование, в рубриката „Държавни зрелостни изпити”, ”допълнително положени държавни зрелостни изпити” да бъде вписана средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация.

От ръководството

За връзка с нас:
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Директор: тел./факс: 056846089; Канцелария: тел.: 056846087
e-mail: ptg-burgasemailtg-bs.com