телефон
056 846 087
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Официален сайт на Професионална Търговска Гимназия гр. Бургас
Новини
Начало / Назад
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ISTRA - ПОЗНАВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ В ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И В ОТГОВОР НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА

ISTRA - Познаването на международните стандарти в подкрепа на професионалното образование и обучение и в отговор на изискванията на пазара

Професионална търговска гимназия участва в изпълнението на двегодишен проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики – стратегически партньорства”, която е управлявана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – Национална агенция на програмата за България.

 Една от дейностите по проекта е програма за обучение във виртуална среда. Преподавателите придобиха умения за използване на гъвкави модели за обучение с цел подобряване на своите ключови и универсални компетентности. В програмата се включиха учители по информационни технологии и по английски език: Женя Георгиева, Христина Кръстева, Василка Динева, Гергана Петрова, Дарина Евтимова. Обучението се проведе през месец октомври и месец ноември 2017 година. На 29 август 2018 г. г-н Павел Чепов, директор на Професионална търговска гимназия – Бургас връчи сертификати на преминалите обучение във виртуална среда учители.

            Целевите групи на проекта ISTRA са:

  • ученици в средните професионални училища;

  • работещи, които желаят да продължат своето професионално образование и обучение;

  • обучители по теми в областта на стандартите и стандартизацията.

            Планираните резултати от проекта (на английски и на националните езици на партньорите) са:

  • програма за обучение по стандарти за системи за управление на сигурността на информацията - серия ISO/IEC 27000;

  • програма за обучение по стандарти за системи за управление на риска - серия ISO 31000

  • програма за обучение във виртуална среда

            Координатор на проекта:

Бургаски свободен университет

Партньори по проекта:

Български институт за стандартизация

Латвийски културен колеж

Бюро по стандартизация на Центъра за стандартизация, акредитация и метрология на Латвия

Технологичен лицей „Джордж Бибеску”, Крайова, Румъния

Средно училище по техническо и електротехническо инженерство, Прешов, Словакия

Професионалната търговска гимназия, Бургас

За връзка с нас:
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Директор: тел./факс: 056846089; Канцелария: тел.: 056846087
e-mail: ptg-burgasemailtg-bs.com