телефон
056 846 087
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Официален сайт на Професионална Търговска Гимназия гр. Бургас
Новини
Начало / Назад
родителска среща за учениците, които са одобрени за участие в проект № 2017-1-BG01-KA102-036014, програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, сектор "Професионално образование и обучение".

 

Р О Д И Т Е Л С К А С Р Е Щ А

Уважаеми родители,

На 12.07.2017 година /сряда/ от 18.00 часа, в сградата на Професионална търговска гимназия – Бургас, ще се проведе родителска среща за учениците, които са одобрени за участие в проект № 2017-1-BG01-KA102-036014, програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, сектор "Професионално образование и обучение".

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Обсъждане на организацията за провеждане на учебната практика с продължителност 10 работни дни в Брага, Португалия в Бизнес център инкубатор Ideia Atlantico.

2. Уточняване на необходимите документи за транспорт и пребиваване на учениците в Португалия.

3. Въпроси.

Павел Чепов,

Директор ПТГ - Бургас

За връзка с нас:
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Директор: тел./факс: 056846089; Канцелария: тел.: 056846087
e-mail: ptg-burgasemailtg-bs.com