телефон
056 846 087
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Официален сайт на Професионална Търговска Гимназия гр. Бургас
Новини
Начало / Назад
Съобщения във връзка с Държавните изпити по теория/практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация през м. септември 2017г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

 

 

Тези от вас, които желаят да положат Държавните изпити по теория/практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация през м. септември 2017г. е необходимо в срок до 01.09.2017г. да подадат в канцеларията на гимназията попълнените заявления по приложения образец.

Държавният изпит по теория на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация ще се проведе на 08.09.2017г. в сградата на училището от 8:00 часа.

Държавният изпит по практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация ще се проведе на 05.09.2017г. в сградата на училището от 9:00 часа.

Учениците, които ще се явяват на Държавният изпит по практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация следва да попълнят Декларация за авторство и да я предадат заедно с разработените Индивидуални задания за  държавния изпит по практика на консултиращия учител по съответната специалност в срок до 01.09.2017г.

 

Димитринка Ламбринова

Председател на комисия по подготовка и
организиране на държавни изпити
по теория и практика на професията
и специалността

За връзка с нас:
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Директор: тел./факс: 056846089; Канцелария: тел.: 056846087
e-mail: ptg-burgasemailtg-bs.com