телефон
056 846 087
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Официален сайт на Професионална Търговска Гимназия гр. Бургас
Новини
Начало / Назад
среща в Евроклуб

 На 26.04.2018 г  ученици от  11а,11б и 11г класове на Професионална търговска гимназия участваха във видеоконферентна връзка
 организирана от ЕИЦ "Европа директно-Бургас" и ЕИЦ "Европа директно-Благоевград".
 Тема на дискусията беше "Планът за инвестиции за Европа" и аспекти на т.нар. План Юнкер, възможностите, които той предоставя
за растеж на икономиката и създаване на работни места.
 Специално внимание беше отделено на разликата  между грандовото финансиране сега и кредитните финансови инструменти, за периода
след 2020 година  .
 Учениците заедно с г-жа Мина Стаматова - преподавател по финанси, участваха активно в дискусията - споделиха мнения, коментираха
 свои позиции по темите с преподаватели и студенти от Югозападен университет Благоевград.  

За връзка с нас:
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Директор: тел./факс: 056846089; Канцелария: тел.: 056846087
e-mail: ptg-burgasemailtg-bs.com