телефон
056 846 087
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Официален сайт на Професионална Търговска Гимназия гр. Бургас
Новини
Начало / Назад
Теми на работната практика и компании от бизнес инкубатора в които могат да се осъществяват учебните визити и практики като част от цялостната учебна практика по проект № 2017-1-BG01-KA102-036014, програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, сектор "Професионално образование и обучение".

Теми на работната практика

и

компании от бизнес инкубатора в които могат да се осъществяват учебните визити и практики като част от цялостната учебна практика

във връзка

с Проект № 2017-1-BG01-KA102-036014

„Усъвършенстване на ключови компетентности и умения в сферата на предприемачеството чрез мобилност в бизнес център и инкубатор“ - EMOTiCON

програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“,

сектор "Професионално образование и обучение"

За връзка с нас:
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Директор: тел./факс: 056846089; Канцелария: тел.: 056846087
e-mail: ptg-burgasemailtg-bs.com