телефон
056 846 087
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Официален сайт на Професионална Търговска Гимназия гр. Бургас
Новини
Начало / Назад
25 УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ СЪС СЕРТИФИКАТИ ОТ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

25 УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ СЪС СЕРТИФИКАТИ ОТ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Професионална търговска гимназия участва в изпълнението на двегодишен проект ISTRA: Познаването на международните стандарти в подкрепа на професионалното образование и обучение и в отговор на изискванията на пазара“, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики – стратегически партньорства”, която е управлявана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – Национална агенция на програмата за България.

 

На 4 октомври 2018 г. ученици от Х, ХІ и ХІІ клас получиха от г-н  Павел Чепов, директор на Професионална търговска гимназия, сертификати за успешно преминали обучения в рамките на проект „ISTRA“.

Обучителните програми предложиха на учениците иновативен подход и съдържание за професионално образование и обучение и продължаващо професионално образование и обучение по две широко приложими серии стандарти:

 • Стандарти за системи за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27000)

 • Стандарти за системи за управление на риска (ISO 31000)

   

  Обучителните материали за стандартите бяха разработени от експерти от националните органи по стандартизация на страните, участващи в проекта: Български институт за стандартизация и Бюро по стандартизация Латвийски стандарти. Тези материали бяха интегрирани в е-курсове за обучение, разработени от експерти по електронно обучение.

   

  Успешно завършилите обучението по „Стандарти за системи за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27000)“ са:

 • Благовеста Михайлова, Моника Калафачева и Ванеса Назъкова от Х а клас

 • Александър Станков от Хе клас

 • Дарина Нейчева, Константин Стоянов и Иванина Стоянова от ХІ а клас

 • Айлин Бекирова и Димитринка Димитрова от ХІ в клас

 • Десислава Димитрова и Гергана Георгиева от ХІ е клас

   

  Успешно завършилите обучението по „Стандарти за системи за управление на риска (ISO 31000)“ са:

 • Жанет Андонова, Жанет Савова, Жак Семизов, Димитър Димитров, Добрин Димитров, Златин Димитров, Ахмед Мустафа и Ванеса Папанчева от ХІ б клас

 • Ивайло Иванов от ХІІ в клас

 • Гергана Агорастева, Весела Агорастева, Десислава Господинова, Тея Хаджиева и Димо Енков от ХІІ д клас

 

За връзка с нас:
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Директор: тел./факс: 056846089; Канцелария: тел.: 056846087
e-mail: ptg-burgasemailtg-bs.com