телефон
056 846 087
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Официален сайт на Професионална Търговска Гимназия гр. Бургас
Новини
Начало / Назад
За втора поредна година през учебната 2017/ 2018 год. Професионална търговска гимназия Бургас е включена в Национална програма на Минестерство на образованието и науката „Ученически олимпиади и състезания” , модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“.

За втора поредна година през учебната 2017/ 2018 год. Професионална търговска гимназия Бургас е включена в Национална програма на Минестерство на образованието и науката „Ученически олимпиади и състезания” , модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“.

Програмата  е насочена към повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на учениците според индивидуалните им образователните им потребности.  Тя дава допълнителни възможности за индивидуален подход и работа в малки групи в съответствие с потребностите на учениците и със спецификата на дадения учебен предмет.

Учениците от Професионална търговска гимназия – Бургас проявяват изявен интерес към предмета география и икономика. Това се доказва  от постигнатите от тях резултати – призови места на областни и национални състезания , много добри оценки на държавните зрелостни изпити. През учебната 2016/2017 год. Станислав Христов от Х г клас представи област Бургас на националния кръг на олимпиадата по география и икономика , където се представи достойно.

За учебната 2016/ 2017 е сформирана група от 4 ученици от  X и XI  клас с цел подготовка за ученическата олимпиада по география и икономика.

Професионална търговска гимназия притежава всички необходими ресурси

/материално-техническа база, учебни материали, квалифицирани преподаватели и т.н/ за осъществяване на качествена подготовка на учениците, включени в групите според индивидуалните им образователните им потребности.

Обучението се осъществява по предварително изготвена и утвърдена програма „География на България“ и график. На учениците се предоставя по-голяма възможност за самостоятелна подготовка, за работа с различни източници на информация,  за подбор на информация и нейното интерпретиране, за участие в дискусия и формиране на лично становище по дискутираните въпроси.

Ръководител на групата е г- жа Марина Тодорова.

За връзка с нас:
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Директор: тел./факс: 056846089; Канцелария: тел.: 056846087
e-mail: ptg-burgasemailtg-bs.com