Електронно обучение Иновативно училище

СOVID-19

Информация за възможностите и процедурите за преминаване в ОРЕС при извънредна обстановка Рубрика «Коронавирус»
Преминаване към ОРЕС за отделен ученик Правила за работа на Търговска гимназия  в условията на COVID-19
Заявление и декларация за преминаване в ОРЕС Насоки на МОН за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата