Електронно обучение Иновативно училище

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Инфо 138 – приемане и преместване

Достъп до информация

Инфо 141 – диплома

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Инфо 143 – валидиране

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Протокол за предоставяне на информация

Инфо 148 – издаване служ. бележка за допускане ДЗИ 2

Протокол за приемане на устно заявление по ЗДОИ

Инфо 149 – проверка способности.doc Заповед на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на достъп до обществена информация в зависимост от вида на носителя
Инфо 153 – дубликати

Инфо 154 – удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 155 – удост. свидет. валидиране проф. квалиф.
Инфо 156 – европейско прил дипл. СО
Инфо 156 – европейско прил. проф. квалиф.