СИМВОЛИ

 • УНИФОРМА
  УНИФОРМА НА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС
 • За името на моето отечество Република България

  за благоденствието на моя народ,

  за славата на моето училище –

  КЪЛНА СЕ

  да помня корените си,

  да тача родителите си,

  да овладявам трайно знанията и уменията,

  за да съм от полза на себе си,

  на народа си

  и на човечеството,

  за да се нарека достоен гражданин на света.

  ЗАКЛЕХ СЕ!

 • ЛОГО
 • ЛОГО 2
 • ЗНАМЕ