Електронно обучение Иновативно училище

ПЕРСОНАЛ

 • Адрес: 8000 Бургас, ул.Георги Шагунов №1 | е-майл: [email protected]; [email protected] | телефон: 056846087
 • Павел Чепов Павел Чепов
  ДИРЕКТОР
  Телефон: 0889199555
  E-mail: [email protected]
  НАГРАДИ
  Николай Комнев Николай Комнев
  ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР
  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
  Телефон: 0882260171
  E-mail: [email protected]
  Йовка Янакиева  Йовка Янакиева
  ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР
  УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
  Телефон: 0879834292
  E-mail: [email protected]
  Павлина Градишка  Павлина Градишка
  ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР
  УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
  Телефон: 0898378188
  E-mail: [email protected]
 • Антоанета Димчева
  ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
  e-mail: [email protected]

 • Български език и литература:
  Елена Елисеева
  Нели Захариева
  Емилия Решовска
  Гергана Михова
  Любов Джунгурова
  Английски език:
  Калина Дончева
  Гергана Петрова
  Дарина Евтимова
  Светлана Хавсалиева
  Христина Димова
  Елена Терзиева
  Немски език:
  Катя Буланова
  Руски език:
  Лариса Трифонова
  Математика:
  Павлина Иванова
  Пенка Христова
  Ангелина Атанасова
  Елена Ценова

  Информатика и
  информационни технологии:
  Николай Комнев
  Женя Георгиева
  Василка Динева
  История и цивилизация:
  Павел Чепов
  Йовка Янакиева
  Емилиян Делишменов
  Анелия Александрова
  География и икономика:
  Марина Тодорова
  Философски цикъл:
  Теодора Миткова
  Биология и здравно образование:
  Иванка Александрова
  Физика и астрономия:
  Павлина Градишка
  Стефка Русева 
  Химия и опазване на околната среда:
  Маргарита Николова

  Физическо възпитание и спорт:
  Петър Боев
  Станимир Коларов
  Теодора Кънева
  Янина Янакиева
  Икономически дисциплини:
  Маргарита Бакалова
  Христина Кръстева
  Венета Тодорова
  Албена Карабашева
  Славка Койчева
  Галя Иванова
  Юлия Нейчева
  Десислава Тенева
  Мина Стаматова
  Счетоводство:
  Магда Икемджиева
  Даниела Алакушева
  Румяна Желязкова
  Татяна Куртева
  Радост Кралева

 • Добринка Янакиева
  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

  Светла Шишманова
  БИБЛИОТЕКАР

  Мария Дикова
  ЗАС

  Мария Бойчева
  ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ
  056846087