Електронно обучение Иновативно училище

ПРИЕМ

Прием Търговска гимназия
Chromebook в училище – основа инфорамция за родители
План – прием
Заявление записване след 7 клас
Анкетна карта
Декларация лични данни
Заявление втори чужд език
Заявление спортни дейности
1:1 устройство за всеки ученик – форма за предварително съгласие от родители
Декларация униформи