• НАЧАЛО
  • ПРИЕМ – учебна 2023/2024 година

ПРИЕМ – учебна 2023/2024 година

Утвърден план – прием за учебна 2023-2024 г.
Заявление записване след 7 клас
Декларация лични данни
Заявление втори чужд език
Заявление спортни дейности
Декларация униформи
Анкетна карта
Прием  – филм на ученици от Търговска гимназия