• НАЧАЛО
  • ПРИЕМ – учебна 2024/2025 година

ПРИЕМ – учебна 2024/2025 година

Утвърден план – прием за учебна 2024-2025 г.
Заявление записване след 7 клас
Декларация лични данни
Заявление втори чужд език
Заявление спортни дейности
Декларация униформи
Анкетна карта
Декларация иновативни паралелки
Брошура „Модел 1:1“
Прием  – филм на ученици от Търговска гимназия