ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище се създава обществен съвет. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.

Членове на Обществения съвет към Търговска гимназия за:

 • Далиела Бонева – председател;
 • Анелия Александрова;
 • Атанас Сиреков;
 • Гергана Христова;
 • Екатерина Кишишева;
 • Мария Дикова;
 • Мария Тихолова;
 • Мария Георгиева.

Резервнни членове:

 • Кирилка Георгиева;
 • Николай Колев;
 • Петя Шивачева.