КАКВО Е 1:1 ?

„Едно към едно“ („1:1“) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил.

Моделът разглежда използването на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел. “1:1” предполага, че учителите и учениците имат достъп до цялото съдържание, което интернет предлага (или друг набор от съдържание).

При прилагане на модела ученици и учители:
– имат персонален преносим компютър и постоянен достъп до интернет;
– учат, работят и общуват в групи, както в класната стая, така и извън нея;
– създават продукти, в които се използват знанията и уменията им от различните учебни предмети;
– прекарват времето си пред екрана по смислен начин и овладяват най-съвременни дигитални инструменти;
– са в сигурна среда, физически и онлайн;
– планират учебните занятия съвместно.

По подобен модел са създадени иновативни училища по света – в САЩ, Нидерландия, Финландия, Швеция и други страни. Стотици общини в същите държави вече са направили модела стандарт за образователните си организации. Тези образователни системи традиционно държат челните места в класациите за дигитални умения и дигитализиране на публичния сектор и бизнеса, а учениците се славят с висока функционална грамотност.

 

Как прилагаме модела 1:1 в Търговска гимназия – един по-различен час по английски език.