Електронно обучение Иновативно училище

СТИПЕНДИИ

Отпускане на месечни стипендии на ученици за първи  срок
Условия за отпускане на стипендия  за първи срок
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Декларация за липса на доход
Заявление за избор на стипендия