• НАЧАЛО
  • новини
  • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ по чл. 135а, ал. 1 от ЗПУО, сесия август – септември, учебна 2023/2024 г.