• НАЧАЛО
  • новини
  • Подаване на заявление за допускане до държавни изпити по теория и/или практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация за сесия септември през учебната 2020/2021 година